Współczesna Nike.

„Współczesna Nike”, to rysunek, który powstał, ponieważ od jakiegoś czasu potrzebowałam chwili zmiany. Może przedłużająca się szarość za oknami, może nieciekawy miniony rok, nie wiem, ale coś pchało mnie w kolor. I tak zaczęły powstawać prace oddające emocje, jakie targają ostatnio nami wszystkimi.
„Współczesna Nike” ma format 30×40 cm, a wykonałam ją pastelami Faber-Castell Pitt Pastel na papierze Pastelmat.
Praca sprzedana.